Stavebnicový systém solárních pergol

Unikátní stavebnicový systém pergoly
jako zdroje elektrické energie a obytného prvku v jednom

preview

Co získáte?

 • Využití slunečního záření jako přirozeného zdroje energie a jeho šetrnost vůči životnímu prostředí
 • Regulace nákladů na elektrickou energii
 • Nezávislost nebo částečná samostatnost na centrálním dodavateli elektřiny
 • Využití státního programu podpory „Nová zelená úsporám“
 • Návratnost investice podle typu elektrárny při využití dotace 8 – 12 let

Stavebnicový systém – stavte podle Vašich možností

Hliníkové pergoly

 • Pergolu můžete pořizovat postupně podle velikosti místa nebo podle finančních možností
 • Pergola má hliníkovou konstrukci, která je bezúdržbová

Solární panely

 • Solární panely jsou tenkovrstvé, umí přijímat sluneční záření i pod jiným úhlem než běžné a umožňují tak umístění a orientaci i na jinou světovou stranu než jih
 • Bezrámová konstrukce, kterou není třeba čistit
 • Dlouhá životnost a odolnost proti přírodním vlivům díky vrstvám z tvrzeného skla

Zasklení

 • Je možné pergolu i zasklít a to unikátním systémem posuvných stěn

Podívejte se na časté dotazy

Zavřít časté dotazy

1. Je lepší u solárních elektráren s výkonem vyšším než 3,6 kW osazovat třífázový měnič nebo tři jednofázové měniče?

Třífázový měnič je levnější verzí pro vyšší výkon, ale jeho využitelnost si pro ilustraci rozdělte na tři fáze.

Pokud vyrábíte 5 kW třífázově, na jednom drátě teče 1,6 kW elektřiny. Když zapnete kávovar 2000W, vždy doplatíte 400W výkonu, protože víc na té fázi vaší elektřiny není. A to i přes to, že na druhé a třetí fázi máte nevyužitou elektřinu 1,6 kW. Tuto elektřinu pak musíte něčím zpracovat. Ideálním řešením jsou topné spirály na ohřev vody. Tři spirály stejných výkonů, na každé fázi jedna a automatika, která jejich práci řídí. Sepnutím všech tří spirál docílíte maximální využitelnosti elektrárny. A odpojením jedné z nich pak vyrovnáte rozdíl vždy, když vaříte kávu nebo zapnete jiný spotřebič.

Pro každou fázi je třeba udělat regulaci. Takže na spínání tří spotřebičů na třech fázích je třeba devět okruhů. Proto je vhodnější mít elektrárnu složenou ze tří jednofázových měničů. Je to dražší o měniče. Ale regulování je dokonalejší. A všechny přebytky lze fyzikálně sloučit do jednoho vodiče a využít.

2. Na čem je závislá životnost solárních panelů?

Životnost panelů je závislá na horní i spodní krycí vrstvě. Horní vrstva je u všech výrobců skleněná. Naše panely mají sklo i na spodní straně (na rozdíl od většiny výrobců, kteří používají spodní vrstvu z umělé hmoty). Degradace panelu nastává oxidací. Pokud má panel zespodu umělou hmotu, jeho životnost je dlouhá 20-25 let, pak se umělá hmota poruší a panel oxiduje. To u našich panelů nehrozí, a proto mají udávanou životnost 35-40 let.

3. Jaké je nejvhodnější umístění solárních panelů?

Na toto téma jsou mnohé diskuse v oboru fotovoltaika a většinou je resumé takové, že za ideál je považován jižní směr s maximálním odklonem 10-15° na západ. Samozřejmě, že nesmí slunečnímu záření nic bránit v tom, aby paprsky dopadaly na panely. Sklon panelů bývá udáván mezi 35-45° od vodorovné roviny.

V případě tenkovrstvých panelů je možné umístění panelů i na ostatních světových stranách, protože tenkovrstvé panely umí přijímat sluneční záření i pod jiným úhlem s dobrým výsledkem a přímý jih proto není nezbytně nutný.

4. Musí být majitel solární elektrárny do 10kW podnikatelem?

Zájemci o výrobu solární energie z mikrozdrojů již nemusí být od r. 2016 podnikateli. Pokud budou vyrábět elektřinu pro vlastní spotřebu, pak pro tyto účely již nebudou muset vlastnit nejen licenci na výrobu elektrické energie od ERÚ, ani živnostenský list.

5. Co je to mikrozdroj?

Mikrozdroj je jednofázový nebo třífázový zdroj s fázovým proudem do 16 A připojený do sítě nízkého napětí.

6. Jaké jsou podmínky pro připojení solární elektrárny do distribuční sítě?

Pokud bude impedance sítě naměřená v předávacím místě mikrozdroje menší, než limitní hodnota uveřejněná PDS, pak zástupci PDS do 15 dní mají provést kontrolu FVE a instalovat čtyřkvardrantní měření. V praxi to bude znamenat, že v předávacím místě bude instalovaný nový elektroměr měřící odběr a případnou neoprávněnou dodávku elektřiny do sítě, která může být maximálně 30% ročního teoretického výkonu. Což je asi 900kWh z elektrárny 3000W.

7. Jak funguje automatická regulace vyrobené a dodávané elektřiny?

Jakmile začne svítit slunce, rozdíl mezi vyráběnou a spotřebovávanou elektřinou se začne měnit. Vás zajímá právě kladný nárůst. To je elektřina, kterou můžete využít na ohřívání vody, topení nebo jakékoliv elektrického spotřebiče a je to pro vás elektřina zdarma. Je to vaše elektřina. Tuto vaši elektřinu automatika připojí k určenému spotřebiči. Nejsnadněji se řídí okruhy pro ohřívání vody a topení a také nabíjení baterek. Tyto spotřebiče lze zapínat průběžně a kdykoli je to třeba a neškodí jim zapínání a vypínání.

Jakmile kladný rozdíl dosáhne hodnoty pro sepnutí nějakého předem zvoleného okruhu, sepne se výkon elektrárny pro tento okruh (ohřívání vody nebo nabíjení baterií). Dle vašich požadovaných priorit. A začne ohřev vody/dobíjení baterií. Pokud je v domácnosti zapnut nějaký elektrický spotřebič, automatika to pozná na měřidle spotřebovávané elektřiny, protože rozdíl přestane být kladný a ohřev vody hned vypne. Tím se uvolní elektřina pro spotřebič, který zrovna používáte a vy zbytečně elektřinu nenakupujete. Máte tak k dispozici elektřinu vlastní a víte díky automatice, kolik jí máte a v jakém rozsahu. Přes internet máte k dispozici okamžitá data i historická data na mobilu, tabletu anebo PC. Jakmile spotřebič přestanete používat, automatika to opět zaznamená. Na měřidle se zvýší kladný rozdíl elektřiny a opět se připojí ohřev vody nebo nabíjení baterie. Vaše vlastní elektřina se tím zase začne využívat.

Smysl automatického spínání je využít kladný rozdíl co nejvíce ekonomickým využitím elektřiny v domácnosti. Pro práci vašich spotřebičů anebo pro topení, ohřívání vody nebo dobíjení baterií. V létě pak pro klimatizaci, čerpadla bazénu a vše elektrické.

Automatika má záznam naměřených dat na výrobě, což je běžné a obvyklé. Umí ale také zaznamenávat aktuální i historická data na vaší spotřebě, což je jedinečná funkce (pro tento záznam je nutné osadit domovní rozvaděč měřidlem, aby měla automatika z čeho ta data načítat). Záznam je v intervalu 5-10 vteřin, takže se na průběh spínání a využití vyrobené elektřiny můžete podívat i zpětně. Pokud máte přístup k internetu, vidíte vše co se děje kdykoli chcete. Díky záznamu dat je možné udělat zpětnou analýzu elektrického provozu domu a přizpůsobit svůj systém naměřeným hodnotám a ověřit si tak parametry jednotlivých přístrojů a zařízení.

Bez přístupu k internetu automatika pracuje také, ale jen bez záznamu dat, protože se informace ukládají na internet.

8. Jak nejlépe využít vyrobenou elektřinu ze solárních panelů?

Aby bylo možné vyrobenou elektřinu maximálně využít, je dobré vědět, že v domovních rozvodech máte 3 dráty se třemi fázemi. Elektrárny se staví třífázové - pro větší výkony nebo jednofázové pro menší výkony. Další variantou jsou elektrárny třífázové z jednofázových zařízení - měničů.

Pro lepší pochopení uvedu příklad v číslech.

Postavíte elektrárnu 10 kW třífázově.

Znamená to, že vaše elektrárna vždy vyrobí elektřinu plynule pro tři fáze. Každá fáze znamená jeden drát ve vašem domě a tedy jeden elektrický okruh.

Z 10 kW výroby máte na 1 drátu 3,3 kW. Pokud svítí málo slunce a vy vyrábíte 3 kW, máte na jednom drátu 1kW. Pokud ale pustíte rychlovarnou konvici se spotřebou 2kW, pak 1 kW je vaše elektřina zdarma, ale další 1kW si musíte koupit. Ostatní vyrobená elektřina nejde pro tento spotřebič využít. Protože je vyráběna souběžně.

Proto je vhodnější postavit elektrárnu jednofázově. Rozdíl je pak v tom, že při slabých výkonech je možné automaticky přepojit dráty jednofázových zařízení a všechny tři vyráběné výkony odebírat jedním spotřebičem, což při 3 fázovém provedení není fyzikálně možné.

Nevýhodou tohoto řešení s jednofázovými měniči je časově náročnější instalace a vyšší cena, protože se používají 3 zařízení místo jednoho a je tam více montážního materiálu i více práce. Využitelnost je ale výrazně lepší.

9. Kdy je lepší použít k akumulaci vyrobené elektřiny hobby baterie a kdy profi baterie?

Hobby baterie jsou takové, které přestanou pracovat po vyčerpání asi 200 nabíjecích cyklů. Pokud je elektrárna používána na chatě pouze v letních měsících, tak je možné hobby baterie využít. Rok má přece 52 týdnů, a pokud se baterie budou využívat 25 týdnů v roce o víkendu, je to 52 cyklů za rok a životnost baterek s 200 cykly je tedy asi 4 roky. Pokud by se baterky využívaly každý den, 200 cyklů je spotřebováno za 200 dnů, což znamená, že životnost baterek by byla jen něco přes půl roku.

Profi baterie pak mají počet cyklů vyšší. Tomu pochopitelně odpovídá i jejich vyšší pořizovací cena.

Pokud se ale baterie využívají jen z 30% svojí kapacity, je počet vybíjecích cyklů vyšší, než když se baterie využívají z 50% své kapacity.

10. Jaká varianta státní dotace je nejvýhodnější?

Podoblast C.3.4 se zdá nezajímavá - nejnižší možná maximální dotace 55 000 Kč, nutnost instalace bojleru o objemu 80l/1kW. Pokud však bojler už máte, z nevýhody se stává výhoda. Stát vám přispěje 55 000 Kč, což je při elektrárně o velikosti 2 kW asi polovina nákladů a baterie nepotřebujete.

Podoblast podpory C.3.5 už vypadá zajímavěji – maximální dotace ve výši 70.000,- Kč. Při instalaci 2 kW FVE (aby byla splněna podmínka využitelného ročního zisku) v ceně cca 65 tisíc Kč, bude nutné instalovat hobby baterie o kapacitě 3,5 kWh, které lze pořídit cca za cenu 20 - 25 tis. Kč. Dotace tedy snižuje cenu elektrárny.

Podoblast podpory C.3.6 se zřejmě zdá být zdánlivě méně zajímavá (dle výše dotace přepočtené na kWp instalovaného výkonu) než C.3.5, maximální dotace 100 000 Kč, minimální instalovaný výkon pro splnění podmínek přes 3kW, baterie min. 5,25 kWh (pro 3kWp). S tímto výkonem je ovšem možné provozovat většinu elektrických spotřebičů v průběhu celého roku a v letních měsících zvládne elektrárna ohřát veškerou vodu, nabít baterky a ještě klimatizovat dům v délce 4-8 hod což se právě nejvíce hodí v letních parných dnech.

11. Kolik mohu ušetřit?

Při 5 Kč za 1 kWh je to při spotřebě 3000 kWh ročně asi 15 000 Kč. Za každých 10 let je to 150 000 Kč. Za 30 let je to tedy 450 000 Kč, které zaplatíte vždy, když je vaše roční spotřeba elektřiny 3000 kWh.

Pokud platíte 3 Kč za 1kWh, pak je spotřeba vaší elektřiny například 5000 kWh. Za elektřinu tak utratíte každých 10 let 150 000 Kč. Za 30 let je to opět 450 000 Kč, které vás bude stát elektřina.

Když máte svoji elektrárnu a zaplatíte za ni cca 200 000 Kč. Stát vám dá zpátky 100 000 Kč (maximálně). Pokud elektrárna ušetří 75% nákladů na elektřinu, je to za 30 let úspora cca 240 000 Kč. Proto je dobré mít elektrárnu s dlouhou životností.


Orientační kalkulace

Zjistěte ihned, jaké varianty jsme pro Vás připravili.
Zjistěte ihned, jaká je cena Vámi vybrané pergoly.

Přejít na kalkulaci

Fotogalerie pergol

Fotogalerie pergol samostatně stojících i přiléhajících ke stěně

Pergoly s konstrukcí u stěny Prohlédnout fotografie
pergol u objektů

O nás

 • Proč vybrat MO-BY, s.r.o.?

  20 úspěšných let na trhu

  garantované krátké dodací lhůty

  unikátní produkt nejvyšší kvality

  celorepubliková působnost

  ve všech velikostech od malých teras po velké komerční objekty

  Mám zájem o vaše služby

Kontaktujte nás

Provozovna

MO-BY s. r. o.
Picassova 1081/5
104 00 Praha 10 - Uhříněves

Telefon: 272 705 945
Fax: 272 705 946
E-mail: moby@moby.cz
Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek
8.00 - 16.00 hodin

Pátek
8.00 - 12.00 hodin

Napište nám

Ostatní sortiment